Inkomstuppgift

Här anmäler du inkomst i samband med att du tackar ja till barnomsorgsplats. Om din inkomst ändras är du skyldig att meddela detta omgående eftersom det kan påverka din avgift.

Du måste uppdatera din inkomstuppgift varje år. Om din inkomstuppgift är äldre än ett år får du betala det högsta beloppet enligt maxtaxan fram till dess att du lämnat nya uppgifter som styrker en eventuellt lägre taxa.

Din avgift kan också påverkas av att dina familjeförhållanden ändras (till exempel att äktenskap, partnerskap eller samboskap inleds eller avslutas). Det är därför viktigt att meddela kommunens debiteringsenhet om ändrade familjeförhållanden.

Läs mer om avgifter.

Vellinge kommun
Norrevångsgatan 3
235 81 Vellinge
040-42 50 00

Kontakta oss

You are not logged on

Start

Här är du:
E-barnomsorg | Inkomstuppgift
Till startsidan