Vellinge kommun
Norrevångsgatan 3
235 81 Vellinge
040-42 50 00

Kontakta oss

Uppsägning

När föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda adresser krävs dubbel signering vid uppsägning av barnomsorgsplats. Detta innebär att du som fyller i formuläret får uppge vem den andra vårdnadshavaren är som också ska signera formuläret.

När det är gjort skickas formuläret till den andra vårdnadshavarens Mina sidor. Den andra vårdnadshavaren måste signera ansökan inom fem dygn annars skickas formuläret tillbaka till dig. Om den andra vårdnadshavaren inte har Mina sidor får du ett meddelande om detta. Då kan du istället använda en pappersblankett som du finner på www.vellinge.se.

Det är två månaders uppsägningstid för plats i barnomsorg.
You are not logged on

Start

Här är du:
E-barnomsorg | Uppsägning
Till startsidan