Om personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs ett samtycke för att få registrera personuppgifter. För att administrera din ansökan/uppsägning/inkomstuppgift kommer dina uppgifter att registreras i vårt dataregister.

Uppgifterna kommer enbart att användas inom ramen för förskolans, familjedaghemmets och fritidshemmets verksamhet. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.

Genom att skriva under blanketterna i e-barnomsorgstjänsten samtycker du till att dina uppgifter behandlas i databasen. Du kan när som helst återta detta samtycke.

Vellinge kommun
Norrevångsgatan 3
235 81 Vellinge
040-42 50 00

Kontakta oss

You are not logged on

Start

Här är du:
Om personuppgifter
Till startsidan